F.Ball & Co logo

Protimeter MMS2

Vocht indicator


De rest vochtgehalte van de ondergrond kan worden gemeten. Het is en blijft een vocht indicator. Het kan door stroomgeleidende vaste materiaal een vertekend beeld geven. Een Calcium Carbide meting is een nauwkeuriger restvocht meting.

De MMS Plus is a complete vochtmeting en gemakkelijk te gebruiken.